המחסור המושרש שעומד מאחורי חוק בנפורד

חוק בנפורד מתאר את התופעה של פיזור ניתן לצפייה של הספרה הראשונה של מספרים מכל מערך נתונים. באופן שניתן לצפייה, המספר 1 נראה לעין יותר מהמספר 9.

כיוון שכל הדברים בכל מערכי הנתונים הם דברים ביקום בעל המשאבים המוגבלים שלנו, נצפה לראות את חוק בנפורד חל עליהם, גם ללא כל ידיעה מפורשת שהם נמדדים ונאספים לכדי מערך נתונים, שזוהי פעולה רצונית של האדם.